Røen kan unngå papirkverna

Røen-papirene unngår makuleringsmaskinen. Det blir sannsynligvis resultatet av hektisk møteaktivitet i fylkeskommunen.