Kompostanlegg til avtalt pris

Hver innbygger på Nord-Jæren har andeler for 600 kroner i Europas mest moderne komposteringsanlegg, som nå reiser seg på Hogstad. Men de enorme overskridelsene uteblir.