Færre sjefer i Eigersund

Redusert byråkrati og bedre tjenester blir et faktum i Eigersund i løpet av året som følge av ny kommune— struktur.