Brannsamarbeidet på vei

Politikerne i utvalg for tekniske saker vedtok å anbefale forslaget til samarbeidsavtale mellom brannvesenene i Sandnes og Stavanger. Formålet med avtalen er blant annet å kunne rykke raskere ut til grenseområdene. Dessuten vil man ha større mannskapstyrker, eksempelvis røykdykkere, tilgjengelig.