Byggestart for nytt Dalane-museum

I løpet av uken blir «første spadestikk» tatt for nybygg ved Dalane Folkemuseum i Egersund. I første byggetrinn inngår ombygging for 6,5 millioner kroner av det såkalte Brochmannsbygget, tidligere administrasjonsbygg ved sentralinstitusjonen Bakkebø.