• Christine Sagen Helgø (H) ber om at bystyret orienteres om kommunens etikkarbeid til neste møte. Her er ordføreren avbildet under samtale med en trebarnsmor som uttrykket uro over kommunale boliger. Lars Idar Waage

Ber om svar i bystyret

Stavanger-ordføreren sier det er helt avgjørende at kommunen nå tar tak i funnene i etikkrapporten.