Ser på nytt hotell i Strand

Gann-Graveren Eiendom vurderer nå mulighetenfor å bygge hotell i Vågen på Jørpeland.