Ni kroner for busstur

Ni kroner for en busstur. Dette er innført i12 utvalgte sentra i Rogaland. I Stavanger klager reisende på atikke alle bussjåfører kjenner den nye taksten.