Frykter feriekrise i hjemmesykepleien

I sommer kan det bli vanskelig for eldre, spesielt de som bor i Hillevåg og Storhaug bydel, å få hjelp av hjemmesykepleien.