• Annelin Tangen (Ap) tar saken om reservasjonsrett til bystyret i mars, men allerede under tirsdagens møte fikk hun stor støtte fra Tore Andreas Haaland (Frp) t.h. samt partifellene Arne Buchholdt Espedal og Anne Gravdal. Egil Ø. Nærland

Sandnes utsatte sak om reservasjonsrett

Ordfører Stanley Wirak (Ap) sørget for at partifelle Annelin Tangens interpellasjon med forslag til vedtak om legers reservasjonsrett, ble utsatt til møtet i bystyret 25. mars.