Fem utløste brannalarmer i natt

Alle gangene var det falsk alarm.