Røykutvikling på kjøkken i Sandnes

Skyldtes plast som lå oppå komfyrplatene.