• Psykiatrisk avdeling har redusert antall plasser. Levekårspolitikere i Stavanger er bekymret for at pasienter som ikke er friske nok til å bo hjemme får et for dårlig tilbud. FOTO: Thomas Fosse

57 prosent økning av akuttpasienter på 10 år

Samtidig som antallet senger er midlertidig redusert på psykiatrisk divisjon, er antallet akutt-pasienter økt med 57 prosent siden 2002. Ledelsen mener likevel at driften er forsvarlig.