Sønderland skrev ikke under

Egentlig skulle politimester Olav Sønderland ha signert en erklæring mot tortur i går. Det ble det ikke noe av. Men politiet stilte seg likevel bak Amnesty-aksjonen.