Reime varsler erstatningssak

Reime Prosess AS på Nærbø føler seg uskyldig forhånds-dømt som syndebukken bak giftutslippene i Håelva. Nå krever bedriften million-erstatning av Fylkesmannens miljøvernavdeling.