• Hjelpepleier Anne Grete Østbø på Vålandstunet sykehjem sørger her for at Erik Hadland og Ommund Nærland får påfyll i kaffekoppen. Eldre som skrives ut fra sykehuset men som ikke er friske nok til å dra hjem, havner på Vålandstunet sykehjem. Dette bildet ble tatt i mars. Jonas Haarr Friestad

- De eldre må ikke bli «kasteballer»

Kommunen må være fleksible slik at eldre pasienter slipper å flyttes unødig fra sykehjem til sykehjem, mener levekårstyret.