Ganske stort utbrot

Overlege Bjørn Iversen ved Folkehelsa karakteriserer utbrotet av kikhoste i Hå og Gjesdal som relativt stort.