Forsvarer påstår frifinnelse

Advokat Oscar Ihlebæk påsto den drapstiltalte egersunderen frifunnet for straff i Dalane herredsrett i går.