• Slik vil en bru inn mot Torget kunne se ut. Stavanger kommune

Vil ha bystrand ved Oljemuseet

Dessuten bør deler av Vågen bør fylles igjen og det skal bygges ei bru fra Holmen, ved Hall Toll, og til Bjergsted.