Vil ha bystrand ved Oljemuseet

Dessuten bør deler av Vågen bør fylles igjen og det skal bygges ei bru fra Holmen, ved Hall Toll, og til Bjergsted.

Slik vil en bru inn mot Torget kunne se ut.
 • Hilde Moi
  Journalist
Publisert: Publisert:
Bystrand i sentrum. Illustrasjon av hvordan et friområde med sjøbad kunne utformes.
Mathall på Fiskepiren.
Mathall på Fiskepiren.
iconDenne artikkelen er over syv år gammel

Det er et av flere oppsiktsvekkende forslag i sentrumsplanen som legges fram for politikerne i kommunalutvalget tirsdag formiddag.

 • Et annet forslag er å bygge i Kiellandshagen, den grønne «parken» like ved Stavanger Katedralskole, Kongsgård. Dette er for å stramme opp byrommet i Haakon VIIs gate.
 • Sentrum blir også betydelig større enn i dag; den nye sentrumsplanen definerer et område fra Bjergsted til Strømsbrua i Hillevåg i sør og Tou scene i øst.
 • I Planen er det gjort et grep for å etablere nye uterom i sentrum. For eksempel foreslås det å lage ei bystrand ved oljemuseet.
 • I planen legges det også opp til mindre trafikk i den indre sentrumskjernen. Dette skal skje ved å stenge Klubbgata og Kongsgata for biltrafikk. I Verksgata må kollektivfelt og sykkelfelt på plass.
 • Det foreslås å lage mathall på Fiskepiren.
 • Vil ha cruisebåtene ut av Vågen.

Om bru over Vågen, skrives det:

"For fotgjengere er god tilgjengelighet sammensatt av tilrettelegging for attraktive, sikre og kortest mulige gangavstander. Korte gangavstander handler både om fysisk avstand og mental opplevelse av avstanden. Avstander kortes ned og gjøres mer gangvennlige og interessante som bygater ved oppstramming og sterkere programmering av første etasje i gateløpene. I tillegg foreslås et finmasket gangnett, som også i videre detaljplanarbeid skal legges grunn for å sikre bedre forbindelser for gående i skrent-området på sentrums vestside (fra Løkkeveien)."

Om cruisebåtene ut av Vågen:

"Når kystlinjen endres som resultat av byomformingen på Holmen og i Vestre havn, gir dette også anledning til at havnefunksjonene i sentrum opprettholdes

og forbedres. Ved å flytte de største båtene ut av indre Vågen til mer moderne havneanlegg lengre ute, vil det i tillegg øke anledning til å etablere Stavanger som snuhavn, samt

etablere permanente/integrerte anlegg for landstrøm."

 • Her kan du lese hele planen

Hovedgrep

Foreløpig forslag til Kommunedelplan for Stavanger sentrum er klar og 11. november blir planen lagt ut på høring. Planen vil legges ut på høring i to omganger.

En høring av foreløpig forslag med vekt på mulige hovedgrep, og en høring av et endelig forslag til plan i andre kvartal i 2015.

— Kommunedelplanen har som mål å tilrettelegge for utvikling i sentrum med økt handelsaktivitet, flere arbeidsplasser, attraktive offentlige møteplasser og flere boliger, sier kommuneplansjef i Stavanger kommune, Ole Martin Lund til kommunens nettsider.

14 strategiske virkemidler

Kommunedelplanen skal gi langsiktige føringer og rammer for utviklingen av areal i sentrum. I tillegg skal planen bidra til felles kunnskap og en samlet forståelse av utfordringer, muligheter, mål og virkemidler.

— Ambisjonen er at planen skal utløse større samhandling mellom offentlige og private aktører, bygd på en felles forståelse av utfordringer og mål for sentrumsutviklingen, sier prosjektleder, Kristin Gustavsen.

For å oppnå målene har planarbeidet identifisert 14 virkemidler som kommunen vurderer å ha størst positiv betydning for å styrke Stavanger sentrum.

De 14 strategiske virkemidlene er å:

 • avklare utviklingskapasitet og -forutsetninger på kort og lang sikt.
 • sikre eksisterende- og etablere nye byrom.
 • forbedre tilgjengeligheten for fotgjengere, syklister, kollektivtrafikk og nærings -/servicetransport.
 • etablere godt dimensjonerte, rett plasserte og dynamisk driftede parkeringsanlegg.
 • holde sentrum trygg og ren.
 • styrke programmeringen av utleielokaler.
 • benytte midlertidige arrangementer mer aktivt som byutviklingsgrep.
 • støtte opp rundt initiativtagere, med rådgiving, stimulering og koordinering
 • samordne åpningstider og service.
 • målrette kommunikasjonen (PR).
 • ha et oppdatert og systematisert faktagrunnlag om status, utviklingstrender og effekt av tiltak
 • etablere en sterk og profesjonell kollektiv satsning på programmering, markedsføring og øvrig samordning.
 • sikre kontinuitet og prioritet i utarbeiding og behandling av plan- og byggesaker.
 • initiere en ambisiøs, langsiktig og solid prosjektutvikling og –realisering.

Les også

 1. Ønsker "Wall Street" i Bergelandsgata

 2. Rogaland Teater vil til Bekhuskaien

 3. Jorenholmen beholdes likevel?

 4. Sentrum dør – leve sentrum

Publisert:
 1. Stavanger

Mest lest akkurat nå

 1. Slik fikk Lars Berland helikopteret sitt hjem fra Guate­mala til Strandgata

 2. Rogaland gir så det svir til TV-aksjonen og topper fylkes­statistikken

 3. Nå stenger de Gamlingen igjen: – Veldig kjedelig

 4. Alle fikk korona­penger. Alle gikk med over­skudd. Bare én betalte tilbake

 5. Politiet tror motor­sykkelen kjørte i bilen bak­fra

 6. – Min mørkeste dag som United-manager