• Det er avdekken behov for vedlikehold på Sola flystasjon. Forsvarsbygg mener standarden for vedlikehold er akseptabel. Fredrik Refvem

Dårlig vedlikehold på Sola kan føre til beredskapsproblemer

Sola er Vestlandets eneste beredskapsflyplass for jagerfly. Likevel har forsvaret latt underlaget forfalle så kraftig at enkelte områder ikke kan brukes.