• Det brennende avfallet ble gravd ut av det rasfarlige sorteringsanlegget og spylt. Fredrik Refvem

– Må betale vanlig pris for avfallet

Så langt har Westco dumpet omtrent 250 tonn avfall ved Svåheia avfallsplass i Eigersund.