Mølle maler millioner

Selskaper rundt Fiskå Mølle markerer seg på lista over de største bedriftsskatteyterne i Strand.