Lystavle mot trafikkskader

Hele oktober gikk uten trafikkulykker i den sterkt belastede Karmsundgata i Haugesund. I samme periode har vegvesenet utplassert ei lystavle ved denne gata, som viser hastigheten med store lysende tall for hver enkelt bilist som kjører forbi.