Ønsker skille stat og kirke

Etter besøk i Gøteborg i helgen, er Stavanger bispedømmeråd styrket i troen på at et skille ikke vil skade den lokale menighet.