• Symbolsk når fylkesordfører Janne Johnsen (H) og sandnesordfører Stanley Wirak (Ap) tar første spadestikk for Bussvei 2020 på Lura. I maskinen sitter Tore Jespersen, mannen som sammen med kolleger hos Rygg Maskin skal gjøre det virkelige arbeidet på Forussletta. Egil Ø. Nærland

Her graver de for å hjelpe bussen fram

I halvannet år blir det større trafikale utfordringer på Forussletta, men deretter skal alt bli så mye bedre — i alle fall for bussen.