• Rundt 70 av 112 utsendingar kan identifiserast på dette maleriet av Oscar Wergeland. Ein av dei er Teis Lundegaard. Han står heilt til venstre og skodar utover forsamlinga. Rett bak han står den einaste frå Stavangar Amt som kan identifiserast i dette maleriet, Asgaut Olsen Regelstad, som ser ut vindauga. Biletet er malt rundt 70 år etter grunnlovsforsamlinga. Det viser Christian Magnus Falsen som les opp grunnlova mens sorenskrivar Wilhelm Frimann Koren Christie sit ved sida. Oscar Wergeland

Lyngdøl talte bøndene si sak på Eidsvoll

Medan rogalendingane heldt seg i bakgrunnen og tidde stille på Eidsvoll, sa lyngdølen Theis Lundegaard ofte og tydeleg meininga si.