• Arve Kambe (H) fra Rogaland er leder av arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget. Carina Johansen

H og Frp vil frata fagforeningene vetoretten

Arve Kambe (H), leder av arbeids— og sosialkomiteen på Stortinget, ber regjeringen frata fagforeningene vetoretten i langturnus-saker.