• Jærrådet er spente på korleis det blir når Stavanger kjem på besøk. Nærast frå venstre sit Klepp-ordførar Ane Mari Nese, varaordførar i Gjesdal Tor Eivind Moss, Gjesdal-ordførar Frode Fjeldsbø, rådmann i Gjesdal Knut Underbakke, varaordførar i Klepp Torunn Austdal Rasmussen, rådmann i Klepp Ivar Undheim, Sandnes-ordførar Stanley Wirak , rådmann i Sandnes Bodil Siversten, Time-ordførar Reinert Kverneland, rådmann i Time Brit Nilsson Edland, sekretær Tone Storesætre, varaordførar i Time Petter Lorentz Stabel, Hå-ordførar Mons Skrettingland, tidlegare fungerande rådmann i Hå Tore Sirnes og varaordførar i Hå Sveinung Lode. Egil Ø. Nærland

Klar for tidenes formannskap

Det blir litt av eit formannskapsmøte i Sandnes onsdag 26. november. Rundt hundre av dei fremste politikarane i regionen kan koma for å drøfta kommunestruktur.