• Politioverbetjent Bjørn Kåre Dahl fra Rogaland politidistrikt er med i gruppen som skal granske Monika-saken. Torstein Lillevik

Monika-granskere oppnevnt av Riksadvokaten

Riksadvokaten har oppnevnt en arbeidsgruppe som skal granske den såkalte Monika-saken i Hordaland. Gruppen skal legge fram sine funn innen utgangen av januar.