• Mange velger å kjøre i kø til jobb i stedet for å sykle. FOTO: Pål Christensen

– Slik kan køen fjernes

Seks tusen bilister sier de vil begynne å sykle i år. Hvis man fjerner fire tusen biler fra Motorveien, tilsvarer det tur retur Stavanger-Sandnes i to felt.