• -Ingen her klager på at de må betale for kaffen. Langt viktigere for oss er at rektor får mer penger til å drive skolen, sier hovedtillitsvalgt Bente Ottestad på Tastaveden skole. Jan Inge Haga

Kaffeopprør i Stavanger

— Siden ordføreren mener at det er en grunnleggende rett å få kaffe på jobb, forventer vi at alle de ansatte i kommunen også får det! sier lederen av Utdanningsforbundet i Stavanger, Merethe Handegaard-Scheie.