• Maren Torkelsen jobber som førskolelærer i Emmaus barnehage i Stavanger. Marie von Krogh

Rogaland treng 700 fleire som Maren

For å innfri dagens pedagognorm, treng Rogaland 700 nye førskulelærarar. Blir framlegg til ny norm vedteken, treng me 600 til i fylgje tal frå utdanningsdirektøren.