Listhaug vraker matkornlagring

Regjeringen foreslår å stryke en startbevilgning til gjeninnføring av beredskapslagre for matkorn. -Temmelig overraskende, mener landbruksekspert.

Norge blir stadig mer avhengig av å importere mat- og fôrkorn. Men landbruksminister Sylvi Listhaug tror ikke Norge får problemer å kjøpe hvete. Landbrukseksperter er uenig.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ni år gammel

Beredskaps-kuttet på 5 millioner kroner er en del av en rekke andre mindre reduksjoner i landbruks— og matdepartementets budsjett i Solberg-regjeringens budsjett-proposisjon.

Regjeringen foreslår å redusere rammen til LMD med 101,5 millioner kroner i forhold til Stoltenberg-regjeringens budsjett. Den nye rammen er på 17,39 milliarder kroner. Cirka 14,4 milliarder er bundet opp i jordbruksavtalen, som løper fram til våren 2014. ## - Norge ikke utsatt

Som begrunnelsen for vrake beredskapslagring av korn uttaler landbruks- og matminister Sylvi Listhaug (Frp) at "det er liten grunn til å regne med at Norge vil være utestengt fra internasjonale markeder over tid. Det har ikke vært usikker tilgang på hvete internasjonalt, og det er lite som tilsier at det vil bli det framover".

Norge vil være betalingsdyktige selv ved en betydelig prisoppgang på mathvete

I proposisjonen står det at "Norge vil være betalingsdyktige selv ved en betydelig prisoppgang på mathvete, og Norge har i tillegg behov for et relativt beskjedent kvantum".

Les også

- Norge trenger ett års kornlager

— Jo, usikkerheten øker

I rapporten «Korn og krise. Hvorfor Norge bør starte kornlagring", som ble lagt fram av Agri Analyse tidligere i år, pekes det på at fallende norsk kornproduksjon, kombinert med økt usikkerhet om import i framtiden, taler for snarlig å gjeninnføre beredskapslagring av korn.

Rapporten ble laget på oppdrag fra Norske Felleskjøp. Den anbefaler lagre tilsvarende 12 måneders import av mat- og fôrkorn, samt soya - for å sikre forsyningssituasjonen i hele verdikjeden.

Støttet av Forsvarssjefen

I etterkant tok også nå avgåtte forsvarssjef Harald Sunde til orde for at Norge må bygge opp igjen lagre av matkorn. Sunde viste til at sikker kornforsyning er en viktig del av landets totalberedskap.

Les også

Dette kan igjen bli Norges kornkammer

Hovedansvarlig for rapporten, Christian Anton Smedshaug, er ganske overrasket over at regjeringen avviser behovet for beredskapslagring av korn.

— Også hveterisiko

— Jeg er overrasket, fordi hovedargumentet ikke er utestengelse eller blokade fra kornmarkeder, men knapphet på verdensmarkedet, sier Smedshaug. Han viser til at Russland på grunn av tørke og avlingssvikt i 2010 stanset eksporten av korn for å sikre egen forsyning.

Det er en hveterisiko i markedet, ikke bare en risrisiko

— Dette tydeliggjorde at det er en hveterisiko i markedet, ikke bare en risrisiko, som følge av at andelen ris som handles over landegrensene er ganske liten. Også hvete har vist seg å kunne være en usikker handelsvare, og det er ikke gitt å si hvordan utviklingen blir videre. I tillegg er neppe betalingsdyktighet avgjørende i en krisesituasjon, sier Smedshaug.

Fallende selvforsyning

Han peker på at Norge er i en særstilling på kornområdet. - Vår selvforsynigsevne er under økende press, fordi vi har et betydelig fall i produksjonen.

— Hvis regjeringen vil ha offensiv satsing på norsk kornproduksjon i neste sving kan strykingen av kornlagring ha en viss logikk over seg, sier Christian Anton Smedshaug

Kutter hos Mattilsynet

Det største kuttet i LMD-budsjettet rammer Mattilsynet, som får redusert bevilgningen med 22,6 millioner kroner i forhold til statsbudsjettet til Stoltenberg-regjeringen.

Det forutsettes at tilsynet har rom for å effektivisere og forenkle sin virksomhet. I tillegg foreslås det at testprogrammet for kugalskap avsluttes. Samtidig åpnet det for at Mattilsynet kan hente inn 30 millioner fra gebyrpliktige tjenester.

Vil ha opp innovasjon

De viktigste tilleggsbevilgningene:

Statstilskuddet til bygging av skogsbilveier øker med 10 millioner kroner til 33,8 millioner kroner for å stimulere til økt tømmeravvirkning.

5 millioner settes av til å etablere nye inkubatorer for matgründere i regi av Selskapet for industrivekst (SIVA) for å styrke innovasjonen i landbruks- og matsektoren.

Svinebønder får ikke sluttpakker

Ifølge Dagens Næringsliv skyter landbruks- og matminister Sylvi Listhaug ned samvirkekjempen Norturas forslag om å betale svinebønder for å slutte i næringen for å få ned overproduksjonen av svinekjøtt. En situasjon som i øyeblikket fører til store tap på grunn av lavere priser og reguleringsavgifter.

Forslaget skal behandles av Omsetningsrådet før jul, men Listhaug sier bestemt nei til sluttpakker. - Det er helt galt å betale folk for ikke å gjøre noe. Bøndene får gjøre som i andre markeder, sette prisen ned for å få solgt mer. Ellers får de slutte, sier Listhaug til DN.

Publisert: