• Hetland videregående utvider tilbudet sitt og får nå en topplinje innen inovasjon og ledelse. Jonas Haarr Friestad

Unik topplinje på Hetland

Hetland videregående skole starter høsten 2014 en topplinje innen innovasjon og ledelse. Linjen lar elevene begynne på høyere utdanning allerede i tredje klasse.