Nytt utstyr kan minske helsekøene

Ultralydapparatet hjertespesialist Tor Omland nytter, er like gammeldags som Windows 3.1.