Fengsel og inndragning for salg av narkotika

En 20 år gammel mann er i Stavanger byrett dømt til 16 måneders fengsel for å ha solgt hasj og amfetamin til ungdommer i Tananger. Han må også betale 73.000 kroner til Staten.