Veibygger Bjerkeland slutter

Administrerende direktør Ivar Bjerkeland har sagt opp stillingen i veiselskapene Høgsfjordbruene og Ryfylkevegen. Ved utgangen av april fratrer han ved fylte 62 år.