Skuffende enighet

Hvor blir det politiske engasjementet av? spør tidligere fylkesordfører, nå menig fylkestingsrepresentant, Odd Arild Kvaløy.