Vant skattesak - taper 200.000

Bengt Borsheim har vunnet i alle rettsinstanser mot ligningsmyndighetene. Likevel taper han over 200.000 kroner.