Taushetsplikten hellig

Marit Liland Øverland, leder for Mental Helse i Rogaland, mener at en svekkelse av legenes taushetsplikt må være absolutt siste utvei i kampen mot narkotika på Rogaland psykiatriske sykehus.