Nei til felles ungdomsskule

SULDAL: Folketalet minkar i Suldal, elevtalet likeeins. Om fem år vil suldalsskulen ha mista omtrent 50 elevar. No blir tanken om felles ungdomsskule lufta av foreldrer på Sand.