- Mykje omsorg og varme i bedehusland

Edle Lerang Nes er ikkje overraska over at folk i bedehuskulturen står opp og slåst mot det dei meiner er urettvist.