• Tom Henning Slethei (Frp) og ordfører Ole Ueland (H).

Mørkeblått budsjett i Sola

Et bredt politisk flertall sørger for at Sola de neste fire årene ikke vil øke gjelden sin så voldsomt som rådmannen la opp til. Et av virkemidlene er konkurranseutsetting i flere sektorer.