Vil endre loven

Den norske legeforening mener Stavanger-legens sak viser at helsepersonelloven bør endres.