• Flertallet i kommunalstyret for byutvikling går nok en gang inn for å innføre kompiskjøring i kollektivfeltene langs Madlaveien i en prøveperiode på ett år. Jon Ingemundsen

Går inn for kompiskjøring i kollektivfeltet

Flertallet i kommunalstyret for byutvikling går nok en gang inn for å innføre kompiskjøring i kollektivfeltene langs Madlaveien i en prøveperiode på ett år.