Mistanke om fyllekjøring i Randaberg

Bilturen endte i en lyktestolpe i Randaberg sentrum, for sjåføren kan den ende i kasjotten.