• Sørgende la ned blomster og tente lys for drapsofferet Arman Palani. Lars Idar Waage

Drapssiktede fengslet i to og fire nye uker

Alle de fire pågrepne tsjetsjenerne er fortsatt siktet for forsettlig drap, eller medvirkning til drap, på den unge asylsøkeren Arman Palani ved Dale mottakssenter.