• Huset til venstre i bildet hindrer Per O. Navestad i O. C. Østraadt i å starte boligbygging i Strandgata. Jon Ingemundsen

Nye møter om Strandgata

Konflikten i Strandgata er en fallitterklæring, mener Næringsforeningen.