• Saksordfører for Ryfast, Magne Rommetveit, til venstre, på Solbakk, hvor Ryfastmunningen skal starte i Ryfylke. Her sammen med ordførerne Ole Tom Guse, Trine Danielsen, Helge Steinsvåg, samt prosjektleder Tor Geir Espedal.

Siste slaget om Ryfast

Tirsdag behandles Ryfastprosjektet av transportkomiteen på Stortinget.